Visie

Om talent zo goed mogelijk te ontwikkelen is een duidelijke visie noodzakelijk. Cultuur, achtergrond, ervaringen, etc bepalen voor een groot deel de inhoud. Een visie is ook niet iets wat vastligt, want wetenschappelijke kennis – en praktische toepassing over hoe talentontwikkeling het beste tot stand komt is vaak aan verandering onderhevig.  De manier om dit, uit ervaring,  zo goed mogelijk te kunnen doen, is het implementeren van de Impact4Soccer Methode. Het is niet DE methode, want naar mijn mening zijn er meerdere wegen naar Rome. 

visie op voetballen

De Impact4Soccer Methode gaat uit van holistische talentontwikkeling en kent daarbij zestal pilaren;

  • Insight (Spelintelligentie | tactiek)
  • Mental (Mentaal)
  • Physical (Fysiek)
  • Assisting Factors (Ondersteunende Factoren)
  • Cognitive (Cognitief)
  • Technique (Functionele Techniek)
visie op voetballen
visie impact4soccer

Een goede visie op talentontwikkeling alleen is niet voldoende om talent ook daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen. In onze theoretische visie op leren beïnvloeden de speler, omgeving, en gedrag elkaar continu. De belangrijkste factor van deze omgeving is de kwaliteit van de jeugdtrainer en in het verlengde daarvan de kwaliteit van de training en coaching. 

Visie op de kwaliteit van de jeugdtrainer; zodra een speler zijn passie voor het voetballen verliest, is het fundament voor een optimale talentontwikkeling verdwenen. De inhoud (kennis) waarover een jeugdtrainer beschikt, en diens sociale competenties bepalen in hoeverre spelers kunnen ontwikkelen. Dus niet alleen reputatie of behaalde diploma’s. Het is meegenomen als een jeugdtrainer op een bepaald niveau gespeeld heeft, maar een goed paard maakt nog geen goede ruiter. Een goede jeugdtrainer onderscheidt zich door empathisch sterk te zijn en beschikt over gedegen didactische kennis en ervaring. Een goede jeugdtrainer leeft vanuit de groei-mindset en is dus nooit klaar met zijn/haar eigen ontwikkeling. 

Sonny Silooy Ajax Amsterdam

Visie op de kwaliteit van trainingen; spelers horen continu en leeftijdsspecifiek te worden uitgedaagd om zelf oplossingen te vinden in trainingen.

De trainingen bevatten veel variaties en methodische stappen. Dit om verveling en dus een stagnerende ontwikkeling te voorkomen. Er hoort een goede balans zijn tussen het aanbieden van structuur en variatie, want voor het zelfvertrouwen van een speler is het belangrijk dat deze zijn/ haar progressie kan zien en voelen. 

Spelers die over goede cognitieve vaardigheden en een goede spelintelligentie beschikken kunnen sneller en beter anticiperen op steeds veranderende voetbalsituaties. Daarmee kunnen zij het verschil maken op gebied van tijd en ruimte, welke cruciaal zijn in het moderne voetbal.

Natuurlijk moeten zij ook beschikken over goede technische vaardigheden, een goede voetbalconditie en mentaliteit, maar goede moderne trainingen kunnen niet zonder cognitieve input.

Vanuit de Impact4Soccer Methode wordt voetballen holistisch benaderd. Techniek moet functioneel zijn en heeft altijd een relatie met tactiek, want een passeerbeweging maken om de beweging zorgt ervoor dat spelers de transfer naar de wedstrijd niet kunnen maken. Het kost daarbij nog ontzettend veel energie! 

Het doel van voetballen is niet balbezit of schijnbewegingen maken, maar het winnen van de wedstrijd door meer doelpunten te maken dan de tegenstander.

Dit kan alleen worden gerealiseerd als spelers ook worden getraind en gecoacht op richting. Dus niet alleen positie, moment en snelheid. 

Visie op te vroeg scouten; uit onderzoeken van o.a. der Deutsche Fussball Bund (DFB) komt naar voren dat de meeste “toptalenten” vroegtijdig afvallen. Het percentage van spelers onder de 12 jaar is maar liefst 99%. Er wordt teveel gekeken hoe jeugdspelers op dat moment presteren “High performers” en niet op potentie “High potentials”. Scouten op potentie is ook ontzettend moeilijk! Het is tot 13 jaar bijna niet te voorspellen. Feit is dat er teveel talent verloren gaat. Spelers die niet worden opgemerkt, door bijvoorbeeld het “geboortemaand effect” en “laatrijpers”, krijgen minder goede trainers en minder goede trainingen. Zij kunnen daardoor eigenlijk niet meer aanhaken. 

In dit laatste ligt een belangrijke functie van Impact4Soccer Academy. Wij bieden jeugdspelers de professionele – en veilige leeromgeving die nodig is om te blijven aanhaken zodat zij zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen. 

Dennis Meier
Internationale samenwerking bij INTER Academy tussen Dennis Meier en Guiseppe Fonseca