Algemeen | Trainersscholing

“Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurd” Johan Cruijff

Met mijn achtergrond als gediplomeerd Hoofd Jeugdopleidingen (HJO) bij de Amerikaanse voetbalbond, heb ik de Impact4Soccer Method ontwikkelt. Iedere club, ongeacht het aantal leden en het niveau waarop jeugdteams actief zijn, wil  graag haar jeugdspelers op een zo goed mogelijke manier opleiden. Dit kan alleen als het ontwikkelingsklimaat voor jeugdspelers op een juiste manier is ingericht. De Impact4Soccer Method kent hierbij drie hoofd pilaren die dit klimaat beïnvloeden; Player Development (spelersontwikkeling), Coach Education (trainersscholing) en Parent Education (scholing van ouders)

Talent = aanleg x leervermogen geldt ook voor de ontwikkeling van goede trainers. Je wordt niet als goede jeugdtrainer geboren. De (lange) weg waarin je leert, ervaart en ontwikkelt bepaald hoe goed je als trainer wordt. Dus ook voor de (jeugd)trainer is een positief ontwikkelklimaat belangrijk. Trainersscholing is een cruciale pilaar om effectief spelers te kunnen helpen bij hun ontwikkeling. 

Trainersscholing Voetbalscholing Coach Education

Trainersscholing; wat maakt een goede (jeugd)trainer?

Vanuit de visie van de Impact4Soccer Method is een goede trainer iemand die over kennis en vaardigheden beschikt, en daarmee spelers kan begeleiden en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling (in het voetbal).

De trainer heeft een goed overzicht waar de speler in zijn/haar ontwikkeling staat en wat nodig is om om de volgende stappen te kunnen nemen. Werken vanuit de groei-mindset, processen op lange(re) termijn, en oprechte interesse tonen in iedere speler is dan ook belangrijk. 

Het ontwikkelingsklimaat bepaald in hoeverre talent verder ontwikkeld kan worden. De trainer werkt vanuit duidelijke normen en waarden en geeft daarbij het juiste voorbeeld. De trainer is in staat om een vertrouwensband met zijn spelers op te bouwen en geeft spelers zelfregie in hun eigen ontwikkeling. Dit door het geven van taken, verantwoordelijkheden en uitdagingen. Kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit. De trainer zorgt ervoor dat spelers begrijpen waarom zij bepaalde dingen moeten doen en hoe dit bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en prestaties. 

Trainersscholing is samenwerken

Bij trainersscholing c.q. ontwikkeling gaat wij uit van creëren van duurzame relaties met sportbonden, opleidingsinstituten en andere sportorganisaties. Elkaars kwaliteiten bundelen om clubs en/of sportverenigingen te helpen? 

Trainersscholing