Doelstellingen

Nederland kent een legio aan voetbalscholen, maar niet iedere voetbalschool is inhoudelijk hetzelfde. Ik vind het voor u als ouder, jeugdtrainer of club belangrijk dat u weet waar wij voor staan en wat wij middels onze activiteiten willen bereiken. Wij zijn een voetbalschool voor jeugdspelers EN jeugdtrainers. Wat zijn daarin onze doelstellingen?

Doelstellingen

  • Ongeacht het niveau of talent, ervoor zorgen dat jeugdspelers en jeugdtrainers met meer Plezier en Zelfvertrouwen op het veld staan. Dit doen we op basis van de Impact4Soccer Methode ©.
  • Jeugdspelers (6 t/m 13 jaar) mogelijkheden bieden tot meer en vooral beter (leren) bewegen. Een actievere en gezondere levensstijl die in directe relatie staat met schoolprestaties.
  • Jeugdspelers (6 t/m 13 jaar) mogelijkheden bieden om zich goed te ontwikkelen als voetballer en als mens. Ervaring en onderzoek wijst uit dat 99% van jeugdspelers die te vroeg worden gescout, de opleiding vroegtijdig moeten verlaten. Zij zijn vaak gescout op basis van prestaties “High Performers” en niet op basis van potentie “High Potentials”. Hierdoor gaat veel talent verloren. Wij willen als extra vangnet dienen voor spelers die over het hoofd worden gezien.
  • Voetballers (zowel amateurs als profs) helpen bij hun individuele ontwikkeling. Dit door het geven van individuele trainingen op maat, waarbij we gebruik maken van moderne methodieken.
doelstellingen opleiding jeugdvoetballers

De Impact4Soccer Methode gaat uit van een holistische (totale) benadering bij de ontwikkeling van jeugdvoetballers. Alle zuilen beïnvloeden elkaar continu. Dit komt altijd terug in onze methodieken